DUCKS! - Making Music for Humans

Nadin Heinze, Bahar Gözmener, Charlene Riebel, Sebastian Unda

Dokumentarfilm von Nadin Heinze, Bahar Gözmener, Charlene Riebel und Sebastian Unda.

Say hi!

Sören Betker, Nick Brinkmeyer